- a  kedvezményezett neve : Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
- a projekt címe: Szociális étkeztetés és nappali ellátás alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Ásotthalmon
- a  szerződött támogatás összege: 36 250 847 Ft 
- a projekt tartalmának bemutatása: Jelenleg az Ásotthalom, Királyhalmi u. 2-6. cím alatt található épületben működik az idősek nappali ellátás és ezen belül a demens személyek
nappali ellátása és a szociális étkeztetés. Az épület vizesblokkja elavult, a helyiségek korszerűtlenek. Továbbá számos igény érkezett az
akadálymentesség biztosítására, mivel jelenleg az egyes helyiségek megközelítése igen nehéz az idősek és mozgáskorlátozottak számára. A
kérdőíves felmérés rámutatott arra is, hogy a lakosság elégedetlen az épület előtt található parkolóhely minőségével is, amely ráadásul a jelenlegi
jogszabályoknak sem felel meg. Jelen projekt keretében az étkeztetést és az idősek nappali ellátását, valamint demens személyek nappali ellátását
igénybe vevő ásotthalmi lakók számára egy felújított, korszerű infrastruktúrával rendelkező épület biztosítása tervezett. A projekt során többek között a
vizesblokk átalakítása, a közösségi tér bővítése, az egyes helyiségekhez való akadálymentes hozzáférés, parkolóhely fejlesztése, eszközbeszerzés
(kerékpártároló) tervezett. A projekt elsődleges célcsoportja a szociális étkeztetést és idősek nappali ellátást, demens személyek nappali ellátást
igénybe vevő ásotthalmi lakosság, valamint a szolgáltatásokat ellátó dolgozók. Másodlagos célcsoport a fejlesztéssel érintett szolgáltatásokat
igénybe vevők családtagjai, hiszen közvetetten őket is érintik a szociális alapszolgáltatásokban történő változtatások. A projekt hosszú távú célja a
hátrányos helyzetben lévő ásotthalmi lakosok életminőségének javítása, a társadalmi beilleszkedés elősegítése és az esélyegyenlőség
megteremtése. A projekt rövid távú célja az idősek nappali ellátása - ezen belül a demens személyek nappali ellátása - és a szociális étkeztetés
szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése a szolgáltatásoknak helyt adó épület felújítása, átalakítása, bővítése és akadálymentesítése révén. További
cél a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely fejlesztése, telekhatáron belüli külső tér felújítása, átalakítása és külső
terekhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzése.
- a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018. 10. 30.
- a projekt zárása, műszaki átadás-átvétele 2019. 03. 28-án megtörtént.
- projekt azonosító szám: TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00014 

Facebook