2011. április 13.-án megtartottsoros, nyílt ülés
kivonatai:59/2011.(IV.13.) - 80/2011.(IV.13.) KT határozat
81/2011.(IV.13.) KT határozat
82/2011.(IV.13.) - 92/2011.(IV.13.) KT határozat
**********
jegyzőkönyve:Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 13-án 13,00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt ülésén
**********
1. számú mellékleteMeghívó
2. számú mellékleteJegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
3. számú mellékleteMórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási megállapodásának módosítása
5. számú mellékleteSürgősségi indítvány elfogadása
6. számú mellékleteA Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozása
7. számú mellékleteTájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
8. számú mellékleteJelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
9. számú mellékleteAz Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
11. számú mellékleteÁsotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása tagintézményei 2010. évi költségvetésének végrehajtása
13. számú mellékleteAz Önkormányzat 2010. évi zárszámadása
15. számú mellékleteGajdánné Szatmári Mária könyvvizsgló jelentése
16. számú mellékleteAz Önkormányzat 2010. évi zárszámadása - módosított
17. számú mellékleteÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, és a keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról
18. számú mellékleteAz önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
20. számú mellékleteA HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézménye 2010. évi beszámolójának jóváhagyása a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
22. számú mellékleteA 2010. évi közbeszerzési éves statisztikai összegezés elfogadása
24. számú mellékleteA 2011. évi közbeszerzési terv elfogadása
26. számú mellékleteTerv a Környezetvédelmi Alap 2011. évi bevételéneSürgősségi indítvány elfogadása k felhasználásáról
28. számú mellékleteA 29/2011(II.15) KT határozat 3.) pontjáról szóló tájékoztató
30. számú mellékleteA Külterületre vonatkozó fejlesztési terv kiegészítése
32. számú mellékleteA Gazdasági és Munkaprogram kiegészítése
34. számú mellékleteA volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére pályázat kiírása
36. számú mellékletePályázat benyújtása a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda és a Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztésére
38. számú mellékleteDöntés a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása Társulási Tanácsülésén történő helyettesítés rendjéről
40. számú mellékleteDöntés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsülésén történő helyettesítés rendjéről
42. számú mellékleteA Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi összevont szakmai beszámolójának elfogadása
44. számú mellékleteA Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosításának elfogadása
46. számú mellékleteA Déli utca 48/B. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírása
48. számú mellékleteA pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
50. számú mellékleteÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
51. számú mellékleteTelekvásárlás iránti kérelem elbírálása
53. számú mellékleteStrandfürdő 2011. évi üzemeltetése
55. számú mellékleteA 2010. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
57. számú mellékleteFalu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartásához kapcsolódó engedélyezés
59. számú mellékleteA Külterületi Közösségi Házak Helyiségek és berendezések használatának szabályzata
61. számú mellékleteA Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére kiírt újabb pályázat elbírálása
63. számú mellékleteA Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat kiírása
65. számú mellékleteSürgősségi indítvány elfogadása
66. számú mellékleteTájékoztató a 2010. évi előlegekkel és kiküldetési díjakkal kapcsolatos bizottsági ellenőrzésről
Létrehozás dátuma: 2011. április 05.
Utolsó módosítás dátuma: 2011. május 09.