Ez lesz majd a cikk címe

2008. szeptember 17-én megtartott soros nyílt ülésének
jegyzőkönyve
mellékletei
1. számú melléklet:Me g h í v ó
2. számú melléklet:Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről a végzett tevékenységemről
3. számú melléklet:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
4. számú melléklet:Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
5. számú melléklet:Beszámoló az ÁSOTT-TELSZO Kht. I. félévi gazdálkodásáról
7. számú melléklet:Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló által elkészsített beszámoló az ÁSOTT-TELSZO Kht. I. félévi gazdálkodásáról
8. számú melléklet:Az ÁSOTT-TELSZO Kht. tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
10. számú melléklet:Az ÁSOTT-TELSZO Kht. Felügyelő Bizottsága jogállásának rendezése
12. számú melléklet:Tájékoztató a külterületi hulladék elszállítás kapcsán az ÁSOTT-TELSZO Kht. és a Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság között létrejött szerződésről
14. számú melléklet:Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetének tájékoztatója
16. számú melléklet:Tájékoztató a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium munkájáról
18. számú melléklet:Tájékoztató a Homokhát TV 1 éves működéséről
20. számú melléklet:Tájékoztató a Borostyán Nyugdíjas Klub munkájáról
22. számú melléklet:A 2008. évi közbeszerzési terv kiegészítése
24. számú melléklet:Előterjesztés az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 4/1995.(I.26.) Ö. számú rendelet módosítására
25. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008.(IX.17.) rendelete az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjának tiszteletdíjáról és költségvetéséről szóló 4/1995. (I. 26.) Ö. számú rendelet módosítására
27. számú melléklet:Előterjesztés a helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről szóló rendelet megalkotásáraa
28. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2008.(IX.17.) rendelete a helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről
30. számú melléklet:Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítására
31. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2008.(IX.17.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítására
33. számú melléklet:Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 18/2000.(XI.23.) számú rendelet módosításáraa
34. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2008.(IX.17.) rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 18/2000. (XI.23.) számú rendelet módosítására
36. számú melléklet:Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe-vételéről szóló 1/2000.(I. 20.) számú rendelet módosítása
37. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2008.(IX.17.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2000. (I. 20.) számú rendelet módosítására
39. számú melléklet:Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 14/2008.(IV.16.) rendelet módosítása
40. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2008.(IX.17.) rendelete a közterületek használatáról szóló 14/2008.(IV.16.) rendelet módosítására
42. számú melléklet:Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosításáraa
43. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2008.(IX.17.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosítása
45. számú melléklet:A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat létszámának meghatározása
47. számú melléklet:„Bentlakásos intézmények korszerűsítése” címmel pályázat benyújtása
49. számú melléklet:Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv elfogadása
51. számú melléklet:201/2007.(XII.19.) KT határozat módosítása
53. számú melléklet:Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális felújítására pályázat benyújtása
55. számú melléklet:Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
58. számú melléklet:A Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2008. évi költségvetésének módosítása
60. számú melléklet:Előterjesztése az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelete módosítására
61. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2008.(IX.17.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.13.) rendeletének módosítására
63. számú melléklet:„Óvodafejlesztés a fűtéskorszerűsítés vonatkozásában Ásotthalmon” című pályázat módosításáról szóló 163/2008.(VIII.6.) KT határozat módosítása
65. számú melléklet: Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére ismételt pályázat kiírása
67. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Dózsa Gy u. 17. szám alatti ingatlan értékesítésére ismételt pályázat kiírása
69. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére ismételt pályázat kiírása
71. számú melléklet:A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
....................
vissza
Létrehozás dátuma: 2008. október 02.
Utolsó módosítás dátuma: 2008. október 02.