Ásotthalom Község Önkormányzata
Humánpolitikai Bizottság
a.) Feladatai:

Figyelemmel kíséri:

  • az önkormányzat egészségügyi és szociális intézményeinek működését, javaslatot tesz a fejlesztésükre,
  • a családvédelemmel és segítéssel,
  • a szociális ellátás helyzetét,
  • az önkormányzat közművelődési és oktatási intézményeinek működését, javaslatot tesz a fejlesztésükre.

Véleményezi:

  • az egészségügyi és szociális intézmények testület előtti beszámolóját,
  • a szociális feladatok ellátásával kapcsolatos önkormányzati rendelet-tervezeteket,
  • az egészségügyi és szociális intézmények szervezeti és működési szabályzatát,
  • a közművelődési és oktatási feladatokkal kapcsolatos testület előtti beszámolókat és egyéb előterjesztéseket.

Gyakorolja a Képviselőtestület által átruházott feladat- és hatásköröket.

b.) Véleménye és egyetértése szükséges az alábbi tárgyú képviselő-testületi előterjesztésekhez:
  • Szociális és egészségügyi koncepciók és rendelet-tervezetek.
  • Kulturális és oktatási koncepciók, beszámolók és rendelet-tervezetek.
Létrehozás dátuma: 2006. augusztus 22.
Utolsó módosítás dátuma: 2010. október 03.