VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  7_ 2008. ápr 16.
Nyomtatható verzió
Ez lesz majd a cikk címe

2008. április 16-án megtartottsoros, nyílt ülésének
jegyzőkönyve
mellékletei: 1. számú: Meghívó
2. számú: A 2007. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
4. számú: Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása tagintézményeinek költségvetésének végrehajtása
6. számú: Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása - előterjesztés
9. számú: Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása - előterjesztés
10. számú: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008.(IV.16.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról, és a keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról
13. számú: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2007. évi működéséről szóló beszámoló, különös tekintettel a települést érintő Kistérségi feladatellátásról
15. számú: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
16. számú: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
17. számú: Jegyzői tájékoztató az Önkormány-zat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
20. számú: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása - előterjesztés
21. számú: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008.(IV.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítására
23. számú: A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása - előterjesztés
26. számú: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítása - előterjesztés
27. számú: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(IV.16.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítására
29. számú: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj megállapításának szabályairól szóló rendelet módosítása - előterjesztés
30. számú: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008.(IV.16.) rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj megállapításának szabályairól szóló 15/2001.(X.15.) számú rendelet módosítására
32. számú: A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása - előterjesztés
33. számú: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2008.(IV.16.) rendelete a közterületek használatáról
35. számú: A 2007. évi közbeszerzési éves statisztikai összegezés elfogadása
37. számú: A 2008. évi közbeszerzési terv elfogadása
39. számú: Az óvodai csoportok számának felülvizsgálata a beiratkozás függvényében
41. számú: A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
43. számú: Ásotthalom Község Önkormányzata, Déli utca 48/A. szám alatti – költségalapú – bérlakására pályá-zat kiírása
45. számú: 2008. évi ÖNHIKI-s támogatási igény benyújtásához nyilatkozat

Létrehozás dátuma: 2008. június 12.
Utolsó módosítás dátuma: 2008. június 12.