VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  2010  |  2010. december 22-i soros nyílt ülés
Nyomtatható verzió

2010. december 22.-én megtartott soros, nyílt ülésén
kivonatai:205/2010.(XII.22.) - 231/2010.(XII.22.) KT határozat
*****
jegyzőkönyve:Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 22.-én megtartott soros, nyílt ülésén
*****
mellékletei:
1. számú melléklet:Meghívó
2. számú melléklet:Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
3. - 4. számú melléklet:A helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv és Dr. Jorge Delgado Ulloa háziorvos és Dr. Szőllősi Béla Műszaki ellenőr levele
5. számú melléklet:Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
6. számú melléklet:Alpolgármester megválasztása
7. számú melléklet:Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
9. számú melléklet:A 211/2009.(IX.9.) KT határozat módosítása
11. számú melléklet:A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
13. számú melléklet:A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
15. számú melléklet:A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
17. számú melléklet:Öttömös Község Önkormányzata 122/2010.(XII.15.) Kt. határozata a A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
18. számú melléklet:A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása
20. számú melléklet:Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2010. évi költségvetésének 4. módosítása
22. számú melléklet:Öttömös Község Önkormányzata 121/2010. (XII.15.) Kt. határozata a A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2010. évi költségvetésének módosításáról
23. számú melléklet:Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
25. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.10.) rendeletének módosítására
26. számú melléklet:Az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról és az alkalmazás feltételeiről szóló 31/2009.(XII. 16.) KT rendelet módosítása
28. számú melléklet:Az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról és az alkalmazás feltételeiről szóló 31/2009.(XII. 16.) KT rendelet módosítása
29. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról és az alkalmazás feltételeiről szóló 31/2009 (XII.16.) rendeletének módosításáról
30. számú melléklet:Polgármester tájékoztatója a jegyző teljesítményértékeléséről
32. számú melléklet:A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2011. évi önkormányzati célok meghatározása
34. számú melléklet:Tanyagondnoki álláshely betöltése helyettesítés céljából
36. számú melléklet:Beszámoló az ifjúság segítő munkatárs által végzett feladatokról
38. számú melléklet:Ásotthalom-ért Közalapítvány Kuratóriumi Elnökének megválasztása és az Alapító Okirat módosítása
40. számú melléklet:A Képviselő-testület 2011. évi munkatervének megállapítása
42. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 221/2010. (XII.22.) KT határozata a Képviselő-testület 2011. évi munkatervének megállapításáról
43. számú melléklet:A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat kiírása
45. számú melléklet:A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat kiírása
47. számú melléklet:A 132/2010.(VIII.30.) KT határozathoz kapcsolódó műszaki felülvizsgálati jelentés elfogadása
"A" jelű műszaki jelentés
" B " jelű műszaki jelentés
49. számú melléklet:A 132/2010.(VIII.30.) KT határozathoz kapcsolódó pénzügyi beszámoló elfogadása
51. számú melléklet:Döntés az Ásotthalom 0529/31 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
53. számú melléklet:A kerékpárút megvalósításához Mórahalom Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz visszafizetési határidejének ismételt meghosszabbítása
55. számú melléklet:A Csongrád Megye Kegyeleti Kft tájékoztatója az aktuális temetkezési szolgáltatási díjakról
57. számú melléklet:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
58. számú melléklet:Fogorvosi elllátás
60. számú melléklet:A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 30/2009.(XI.26.) rendelet módosítása
62. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 30/2009 (XI.26.) rendeletének módosításáról

Létrehozás dátuma: 2011. január 04.
Utolsó módosítás dátuma: 2011. január 18.