VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Általános Közzétéeli lista  |  II.10 - 2010. - 2011.
Nyomtatható verzió
Általános közzétételi lista
II.10.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
~~~~~ 2010. ~~~~~
1.) Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 33/2010. (II.10.) KT határozata alapján pályázatot hirdet „ a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” 2010. május 01-től történő bérbeadására
- eredménye: A Képviselő-testület a 57/2010.(IV.14.) KT határozatában megállapítja, hogy „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra, a kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
~~~~~
2.) Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 86/2010. (V.12.) KT határozata alapján pályázatot hirdet „ a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” 2010. október 01-től történő bérbeadására
- eredménye: A Képviselő-testület a 143/2010.(IX.1.) KT határozatában megállapítja, hogy „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt új pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra. és úgy dönt, hogy „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja
~~~~~
A Képviselő-testület pályázatot hirdet az Ásotthalom, Déli u. 58/B. szám alatti önkormányzati bérlakás 2010. október 15. napjától történő bérbeadására a 122/2010.(VII.21.) KT határozata alapján
- eredménye: A Képviselő-testület a 156/2010.(X.11.) KT határozatában az Ásotthalom, Déli utca 58/B szám alatti lakás bérlőjéül 2010. november 15-től 5 éves határozott időtartamra dr. Turbucz Marietta Judit 5516 Körösladány Kossuth u. 25/1 szám alatti lakost jelöli ki
~~~~~
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 197/2010.(XII.1.) KT határozatában úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 29. sz. alatti, 359/1 hrsz-ú ingatlant 2010. december 03. napjától értékesítésre kijelöli.
- eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 222/2010.(XII.22.) KT határozatában megállapítja, hogy „A Védőnői épület értékesítésére kiírt pályázatra” a pályázati kiírásban megjelölt határidőig 1 db ajánlat érkezett Tóth Sándorné 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 33. szám alatti lakos részéről, amely nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek, és úgy dönt, hogy „A Védőnői épület értékesítésére” kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
~~~~~
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 198/2010.(XII.1.) KT határozatában úgy dönt, hogy pályázatot hirdet a 6783 Ásotthalom Honvéd u. 8. sz. alatti Strandfürdő üzemeltetésének 2 évre vonatkozó bérbeadására a mellékletben foglalt – a határozat 1. mellékletét képező - pályázati felhívás és – a határozat 2. mellékletét képező - pályázati eljárás alapján.
- eredménye: A Képviselő-testület a 13/2011.(I.26.) KT határozatában megállapította, hogy a Strandfürdő bérbeadására kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra és úgy döntött, hogy a Strandfürdő bérbeadására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
~~~~~
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 223/2010.(XII.22.) KT határozatában úgy dönt, hogy a határozat mellékleteiben foglaltak szerint pályázatot hirdet az Ásotthalom, Felszabadulás u. 29. sz. alatti, 359/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
- eredménye: A Képviselő-testület a 45/ 2011. (II. 15.) KT határozatában megállapította, hogy a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra, pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

~~~~~ 2011. ~~~~~
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 14/2011.(I.26.) KT határozatában úgy döntött, hogy pályázatot hirdet a 6783 Ásotthalom, Honvéd u. 8. sz. alatti Strandfürdő üzemeltetésének 2 évre vonatkozó bérbeadására a mellékletben foglalt – a határozat 1. mellékletét képező – pályázati felhívás és – a határozat 2. mellékletét képező – pályázati eljárás alapján.
- eredménye: A Képviselő-testület az 56/2011.(III.7.) KT határozatában megállapította, hogy a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra, a kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
~~~~~
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 37/2011.(II.15.) KT határozatában úgy döntött, hogy pályázatot hirdet a Tanyagondnoki Szolgálaton, tanyagondnok munkakör betöltésére.
- eredménye: A Képviselő-testület a 94/2011.(IV.13.) KT határozatában döntött 2011. június 01. napjától határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel a tanyagondnoki munkakör betöltéséről.
~~~~~
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 46/2011. (II.15.) KT határozatában úgy döntött, hogy a határozat mellékleteiben foglaltak szerint pályázatot hirdet az Ásotthalom, Felszabadulás u. 29. sz. alatti, 359/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
- eredménye: A Képviselő-testület a 89/2011.(IV.13.) KT határozatában megállapítja, hogy a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
~~~~~
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 77/2011. (IV.13.) KT határozatában úgy döntött, hogy a határozat mellékleteiben foglaltak szerint pályázatot hirdet az Ásotthalom, Dózsa Gy. u.15. sz. alatti, 291/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
- eredménye: A Képviselő-testület a 120/2011.(V.25.) KT határozatában megállapította, hogy a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra, és úgy döntött, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
~~~~~
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 83/2011. (IV. 13.) KT határozatában úgy döntött, hogy pályázatot hirdet az Ásotthalom, Déli u. 48/B. szám alatti önkormányzati bérlakás 2011. június 01. napjától történő bérbeadására.
- eredménye: A Képviselő-testület a 118/2011.(V.25.) KT határozatában döntött a lakás bérbeadásáról 2011. június 1-től 5 éves határozott időtartamra.
~~~~~
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 90/2011.(IV.13.) KT határozatában úgy döntött, hogy a határozat mellékleteiben foglaltak szerint pályázatot hirdet az Ásotthalom, Felszabadulás u. 29. sz. alatti, 359/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
- eredménye: A Képviselő-testület a 123/2011.(V.25.) KT határozatában megállapította, hogy a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra és úgy döntött, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
~~~~~
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 114/2011.(V. 25.) KT határozatában úgy döntött, hogy pályázatot hirdet a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére
- eredménye: A Képviselő-testület 190/2011.(IX.21.) KT határozatában úgy döntött, hogy Kovács-Tanács Istvánnét megbízza -2011. október 1-napjától 2016. szeptember 30 napjáig- a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (magasabb vezető) igazgatói teendőinek ellátásával.
~~~~~
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2011.(V.25.) KT határozatában úgy döntött, hogy pályázatot hirdet az Ásotthalom, Déli u. 46/A. szám alatti önkormányzati bérlakás 2011. augusztus 01. napjától történő bérbeadására.
- eredménye: A Képviselő-testület 157/2011.(VI.29.) KT határozatában döntött, a lakás bérlőjének személyéről.
~~~~~
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 117/2011.(V.25.) KT határozatában úgy döntött, hogy pályázatot hirdet az Ásotthalom, Déli u. 46/B. szám alatti önkormányzati bérlakás 2011. augusztus 01. napjától történő bérbeadására.
- eredménye: A Képviselő-testület 158/2011.(VI.29.) KT határozatában döntött, a lakás bérlőjének személyéről.
~~~~~
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 119/2011.(V.25.) KT határozatában úgy döntött, hogy pályázatot hirdet az Ásotthalom, Déli u. 58/A. szám alatti önkormányzati bérlakás 2011. augusztus 01. napjától történő bérbeadására
- eredménye: A Képviselő-testület 159/2011.(VI.29.) KT határozatában döntött, a lakás bérlőjének személyéről.
~~~~~
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 121/2011. (V.25.) KT határozatában úgy döntött, hogy pályázatot hirdet az Ásotthalom, Dózsa Gy. u.15. sz. alatti, 291/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
- eredménye:A Képviselő-testület a 148/ 2011. (VI. 29.) KT határozatában megállapítja, hogy a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra, és úgy dönt, hogy a kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
~~~~~
Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 123/2011.(V.25.) KT határozatában úgy döntött, hogy pályázatot hirdet az Ásotthalom, Felszabadulás u. 29. sz. alatti, 359/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
- eredménye: A Képviselő-testület a 146/ 2011. (VI. 29.) KT határozatában megállapítja, hogy a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra, és a kiírt újabb pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
~~~~~
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 149/2011. (VI.29.) KT határozatában úgy döntött, hogy a határozat mellékleteiben foglaltak szerint pályázatot hirdet az Ásotthalom, Dózsa Gy. u.15. sz. alatti, 291/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére. 
- eredménye: a Képviselő-testület a 181/2011.(IX.21.) KT határozatában megállapítja, hogy a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra és úgy dönt, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
~~~~~
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 147/2011. (VI.29.) KT határozatában úgy döntött, hogy a határozat mellékleteiben foglaltak szerint pályázatot hirdet az Ásotthalom, Felszabadulás u. 29. sz. alatti, 359/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
~~~~~
- eredménye: A Képviselő-testület a 183/2011.(IX.21.) KT határozatában megállapítja, hogy a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra, és úgy dönt, hogy a kiírt újabb pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
~~~~~
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 182/2011. (IX.21.) KT határozatában úgy döntött, hogy a határozat mellékleteiben foglaltak szerint pályázatot hirdet az Ásotthalom, Dózsa Gy. u.15. sz. alatti, 291/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
A pályázatokat úgy kell postára adni, hogy legkésőbb 2011. november 7. (hétfő) 8,30 óráig megérkezzen Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalába.
~~~~~
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 184/2011. (IX.21.) KT határozatában úgy döntött, hogy pályázatot hirdet a Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére
- a pályázatokat úgy kell postára adni, hogy legkésőbb 2011. november 7. (hétfő) 8,00 óráig megérkezzen
~~~~~
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 179/2011.(IX.21.) KT határozatában úgy döntött, hogy pályázatot hirdet az Ásotthalom, Déli u. 17/A. szám alatti önkormányzati bérlakás 2011. december 1. napjától történő bérbeadására.
- a pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 7., hétfő 9,00 óra
~~~~~
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 180/2011.(IX.21.) KT határozatában úgy döntött, hogy pályázatot hirdet az Ásotthalom, Déli u. 17/B. szám alatti önkormányzati bérlakás 2011. december 1. napjától történő bérbeadására.
- a pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 7., hétfő 9,30 óra
~~~~~

Létrehozás dátuma: 2010. május 17.
Utolsó módosítás dátuma: 2011. november 02.