VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  16_2008. aug 6
Nyomtatható verzió

2008. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének
jegyzőkönyve
mellékletei
1. számú melléklet:Meghívó
2. számú melléklet:ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása
3. számú melléklet:ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosítása
5. számú melléklet:ÁSOTT-TELSZO nonprofit Kft. 2008. évi munkatervének és üzleti tervének jóváhagyása
7. számú melléklet:ÁSOTT-TELSZO Kht. tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
9. számú melléklet:„Ásotthalmi Tanyavilág élni akar Kissoron és Gátsoron” elnevezésű pályázathoz gátsori ingatlan vásárlása
11. számú melléklet:„Óvodabővítés Ásotthalmon” című pályázat benyújtásáról szóló 80/2008.(V.14.) KT határozat módosítása
13. számú melléklet:Óvodafejlesztés a szociális helyiségek vonatkozásában Ásotthalmon” című pályázat benyújtásáról szóló 81/2008.(V.14) KT határozat módosítása
15. számú melléklet:Óvodafejlesztés a fűtéskorszerűsítés vonatkozásában Ásotthalmon” című pályázat benyújtásáról szóló 82/2008. (V.14) KT határozat módosítása
17. számú melléklet:A 2008. évi közbeszerzési terv módosítása
19. számú melléklet:Nagy sebességű internet szolgáltatás beindítása hidroglóbuszról
21. számú melléklet:Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat önálló szakfeladaton történő létrehozása
23. számú melléklet:A Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által alapított intézmények és gazdasági társaságok felsorolásának jóváhagyása
25. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 9/2001.(V.31.) számú rendelet módosítása
27. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2008. (VIII.6.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 9/2001.(V.31.) számú rendelet m ó d o s í t á s á r a
28. számú melléklet:Az önkormányzat vagyonáról és a  vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítása
30. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2008.(VIII.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelet m ó d o s í t á s á r a
31. számú melléklet:A Piaccsarnok üzemeltetése és nyilvántartási idejének meghatározása
33. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom, Dózsa Gy. u. 17. szám alatti ingatlan értékesítésre való kijelölése és pályázat kiírása
35. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére újabb pályázat kiírása
37. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére újabb pályázat kiírása
39. számú melléklet:Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
41. számú melléklet:Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
43. számú melléklet:Az önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 4/1995.(I.26.) Ö. számú rendeletének módosítása
45. számú melléklet:A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2008.-2009. tanévet érintő tanévkezdésével kapcsolatos intézkedések meghozatala
47. számú melléklet:Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
49. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008.(VIII.6.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.13.) rendeletének m ó d o s í t á s á r a
rendelet mellékletei
50. számú melléklet:Tájékoztató az Önkormányzat 2008. évi I. félévi gazdálkodásról
52. számú melléklet:A községi kitüntető címek adományozásáról szóló rendelet megalkotása
54. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008.(VIII.6.) rendelete a községi kitüntető címek adományozásáról
55. számú melléklet:„Ásotthalmi tanyavilág élni akar Kissoron és Gátsoron” címmel közösségi tér terveztetésére pályázat benyújtásáról szóló 119/2008.(VI.25.) KT határozat módosítása
57. számú melléklet:A Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület alapító tagjaként szándéknyilatkozat a Leader programban történő részvételről
...........
vissza

Létrehozás dátuma: 2008. augusztus 27.
Utolsó módosítás dátuma: 2008. augusztus 27.