VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  4_2008. febr 13.
Nyomtatható verzió

2008. február 13-án megtartottsoros, nyílt ülésének
jegyzőkönyve
mellékletei:1. számú: Meghívó
2. számú: Az önkormányzat 2008.évi költségvetési rendeletének megalkotása - előterjesztés 
3. számú: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2008.(II.13.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről
6. számú: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
7. számú: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
8. számú: Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
9. számú: A Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálatáról szóló tájékoztató
11. számú: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása - előterjesztés
12. számú: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008.(II.13.) rendelete Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
14. számú: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása - előterjesztésf
15. számú: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008.(II.13.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítására
17. számú: A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása - előterjesztés
18. számú: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(II.13.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítására
20. számú: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítása8-vagyon rendelet módosítása - előterjesztés
21. számú: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2008.(II.13.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelet mó d o s í t á s á r a
23. számú: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Házirendjének jóváhagyása
25. számú: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda igazgatói állására pályázat kiírása
27. számú: Strandfürdő üzemeltetésének felülvizsgálata
29. számú: Pályázati felhívás
33. számú: A gyógyszerellátással kapcsolatos lakossági bejelentés megtárgyalása
35. számú: A Gondozási Központ új Szakmai Programjának jóváhagyása
37. számú: A helyi Szavazatszámláló Bizottságok felülvizsgálata
38. számú: A 28/2007. (II. 16.) KT határozat módosítása
42. számú: Térségi Vízmű üzemeltetési Intézmény Alapító Okirat módosításának elfogadása

Létrehozás dátuma: 2008. június 11.
Utolsó módosítás dátuma: 2008. június 12.