VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  2011  |  2011. május 25.-ei soros nyílt ülé
Nyomtatható verzió

2011. május 25.-én megtartott soros, nyílt ülés
**********
kivonatai:102/2011.(V.25.) - 124/2011.(V.25.) KT határozat
**********
jegyzőkönyve:Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. május 25-én 17,15 órai kezdettel megtartott soros, nyílt ülésén.
**********
mellékletei:
1. számú melléklet:Meghívó
2. számú melléklet:Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
4. számú melléklet:Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
5. számú melléklet:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
6. számú melléklet:Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
7. számú melléklet:Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
9. számú melléklet:Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetésének 1. módosítása
11. számú melléklet:Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
13. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011.(V.25.) önkormányzati rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról
14. számú melléklet:Az óvodai csoportok számának felülvizsgálata a beiratkozás függvényében
15. számú melléklet:Az óvodai csoportok számának felülvizsgálata a beiratkozás függvényében - új előterjesztés
17. számú melléklet:A HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2010. évi munkájáról szóló beszámoló jóváhagyása
19. számú melléklet:A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2010. II. félévi működéséről szóló beszámoló, különös tekintettel a települést érintő Kistérségi feladatellátásra
21. számú melléklet:Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság beszámolója
23. számú melléklet:Tájékoztató a Civil szervezetek tevékenységéről
25. számú melléklet:Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állásának betöltésére
27. számú melléklet:Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása
29. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
30. számú melléklet:A 74/2011(VI.13) KT határozatról szóló tájékoztató
32. számú melléklet:A Déli utca 46/A. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírása
34. számú melléklet:A Déli utca 46/B. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírása
36. számú melléklet:A Déli utca 48/B szám alatti – költségalapú – bérlakására benyújtott pályázatok elbírálása
38. számú melléklet:A Déli utca 58/A. szám alatti – költségalapú – bérlakásra pályázat kiírása
40. számú melléklet:A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
42. számú melléklet:A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére újabb pályázat kiírása
44. számú melléklet:A Védőnői épület értékesítésére kiírt újabb pályázat elbírálása
46.számú melléklet:A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat kiírása
48. számú melléklet:Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 69/2011 (IV.13.) KT határozat módosítása

Létrehozás dátuma: 2011. május 18.
Utolsó módosítás dátuma: 2011. június 08.