VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  13_2008. jún 25.
Nyomtatható verzió

2008. június 25-én megtartottsoros, nyílt ülésének
jegyzőkönyve
mellékletei:
1. számú melléklet:Meghívó
2. számú melléklet:Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről a végzett tevékenységemről
3. számú melléklet:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
4. számú melléklet:Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
5. számú melléklet:Sebességcsökkentés a 0578 hrsz-ú mezőgazdasági úton
8. számú melléklet:Ásotthalom mezőgazdasági helyzetéről, és a helyi vállalkozásokról szóló jelentés elfogadása
10. számú melléklet:Tájékoztató a Családi Napközi működéséről
12. számú melléklet:A Gondozási Központ szakmai programjának módosítása
14. számú melléklet:Beszámoló a Gondozási Központ munkájáról
16. számú melléklet:A Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2008. évi költségvetésének módosítása
18. számú mellékleteAz Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendelete módosítása
19. számú mellékleteÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2008.(VI.25.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008.(II.13.) rendeletének módosítására
21. számú melléklete„Ásotthalmi Tanyavilág élni akar Kissoron és Gátsoron” címmel közösségi tér kialakítására pályázat benyújtása
23. számú melléklete„Ásotthalmi tanyavilág élni akar Kissoron és Gátsoron” címmel közösségi tér terveztetésére pályázat benyújtása
25. számú melléklete„Ásotthalmi Tanyavilág élni akar Kissoron és Gátsoron” elnevezésű pályázathoz kissori ingatlan vásárlása
27. számú mellékleteAz ifjúságsegítő munkatárs beszámolója az ásotthalmi és homokháti települések ifjúsági helyzetéről
29. számú mellékleteÁsotthalom község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2006. (VII.10.) KT rendelet módosítása
30. számú mellékleteÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) rendelete Ásotthalom község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2006. (VII.10.) KT rendelet módosítására
32. számú mellékleteA pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
33. számú mellékleteÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(VI.25.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítására
35. számú mellékleteA jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a házi segítségnyújtás Többcélú Társulás keretében történő ellátása 2009. január 1-jétől
37. számú mellékleteÁsotthalom Község Önkormányzata, Déli utca 17/A. szám alatti – költségalapú – bérlakására pályázat kiírása
39. számú mellékleteAz Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére pályázat kiírása
41. számú mellékleteAz Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére pályázat kiírása
43. számú mellékleteKerékpárút építésére vonatkozóan Konzorciumi Együttműködési Megállapodás jóváhagyása
45. számú mellékleteA Polgármester szabadsága
46. számú mellékleteAz ÁSOTT-TELSZO Kht. Alapító Okiratának módosításáról szóló 55/2008. (III.27.)KT határozat módosítása
........
vissza

Létrehozás dátuma: 2008. július 09.
Utolsó módosítás dátuma: 2008. augusztus 27.