VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Általános Közzétéeli lista  |  II.5.
Nyomtatható verzió

Általános közzétéli lista
II.5.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete többször módosított 7/1994.(V.1.) Ö. számú rendelete az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról és az alkalmazás feltéreleiről - Hatályos 2009. december 31.-ig, Hatályon kívül helyezte: 31/2009.(XII.16.) KT rendelet

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete 15/2005.(IX.29.) KT rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2000.(I.20.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről - Hatályos 2009. december 31.-ig, hatályon kívül helyezte : 30/2009.(XI.26.) rendelet

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 30/2009.(XI.26.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről - Hatályos: 2010. január 01. napján lép hatályba

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2009.(XII. 16.) rendelete az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról és az alkalmazás feltételeiről - Hatályos: 2010. január 1. napjától

vissza

Létrehozás dátuma: 2008. június 07.
Utolsó módosítás dátuma: 2010. február 23.