VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  2011  |  2011. június 29.-ei soros, nyílt ülés
Nyomtatható verzió

2011. június 29.-eisoros, nyílt ülés
kivonatai130/2011.(VI.29) - 154/2011.(VI.29.) KT határozat
**********
jegyzőkönyve:Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. június 29-én 9,00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt ülésén.
**********
mellékletei
1. számú melléklet:MEGHÍVÓ
2. számú melléklet:Tájékoztató a Családi Napközi működéséről
4. számú melléklet:Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
5. számú melléklet:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
6. számú melléklet:Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
7. számú melléklet:Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
9. számú melléklet:A számlavezető és hitelnyújtó bank beszámolója
11. számú melléklet:Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetésének 2. módosítása
13. számú melléklet:Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
15. számú mellékletÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
16. számú melléklet:Beszámoló a Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda oktató-nevelő munkájáról 
18. számú melléklet:Ásotthalom Község Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
20. számú melléklet:Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetének tájékoztatója
22. számú melléklet:Tájékoztató a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium munkájáról
24. számú melléklet:Intézkedési terv elfogadása a Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi Tagintézménynél működő konyha üzemeltetésnek visszavételére
26. számú melléklet:Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
28. számú melléklet:Az Önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező Társaságok beszámolója
30. számú melléklet:A 74/2011(IV.13) KT határozatról szóló tájékoztató
32. számú melléklet:A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére kiírt újabb pályázat elbírálása
34. számú melléklet:A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat kiírása
36. számú melléklet:A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére kiírt újabb pályázat elbírálása
38. számú melléklet:A volt Fogorvosi Rendelő értékesítésére újabb pályázat kiírása
40. számú mellkélet:A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
42. számú melléklet:A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
44. számú melléklet:Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda szabályzatainak módosítása
46. számú melléklet:A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 1. osztály, és 7. évfolyam osztálylétszámainak felülvizsgálata és a Társulás megszűnésével kapcsolatos munkajogi feladatok végrehajtására tájékoztatás elfogadása
48. számú melléklet:A Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységének bővítésére vonatkozó megállapodás módosítása

Létrehozás dátuma: 2011. június 22.
Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 14.