VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  9_2008. máj 14.
Nyomtatható verzió

2008. május 14-én megtartottsoros, nyílt ülésének
jegyzőkönyve
mellékletei: 1. számú. Meghívó
2. számú: „Óvodabővítés Ásotthalmon” című pályázat benyújtása
4. számú: „Óvodafejlesztés a szociális helyiségek vonatkozásában Ásotthalmon” című pályázat benyújtása
6. számú: „Óvodafejlesztés a fűtéskorszerűsítés vonatkozásában Ásotthalmon” című pályázat benyújtása
8. számú: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2007. évi elmaradt teljesítésének pótlása
10. számú: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
11. számú: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
12. számú: Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat mun-káját érintő jogszabályokról és a Polgármes-teri Hivatal munkájáról
13. számú: Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
15. számú: Beszámoló a határőrség munkájáról
17. számú: Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság beszámolója
19. számú: Tájékoztató a Civil szervezetek tevékenységéről
21. számú: A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programjának, valamint Nevelési és Pedagógiai Programjának jóváhagyása
23. számú: Beszámoló a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda oktatónevelő munkájáról
25. számú: Művelődési Ház intézményi beszámolója
27. számú: Nevelési-oktatási feladatokat ellátó intézményi társulásról szóló Társulási Megállapodás módosítása
29. számú: A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 21/2004. (XII.17.) Kt. rendelet módosítása - előterjesztés
30. számú: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2008.(V.14.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 21/2004.(XII.17.) Kt. rendelet módosítására
32. számú: Ásotthalom Község Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
34. számú: A Támogató szolgálat társulásban történő ellátására vonatkozó Együttműködési Megállapodás módosítása
36. számú: A Közösségi Pszichiátriai ellátás társulásban történő ellátására vonatkozó Együttműködési Megállapodás módosítása
38. számú: A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás társulásban történő ellátására vonatkozó Együttműködési Megállapodás módosítása
40. számú: A „volt Őzike Presszó” épületének bérbeadására pályázat kiírása

Létrehozás dátuma: 2008. június 12.
Utolsó módosítás dátuma: 2008. június 12.