VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  2010  |  2010. február 10.-i soros
Nyomtatható verzió

2010. február 10.-én 14,00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülés
határozatai: 22/2010.(II.10.) - 26/2010.(II.10.) KT határozat
27/2010.(II.10.) - 28/2010.(II.10.) KT határozat
29/2010.(II.10.) - 30/2010.(II.10.) KT határozat
31/2010.(II.10.) - 40/2010.(II.10.) KT határozat
jegyzőkönyveés mellékletei:
1.számú mellékletMeghívó
2.számú mellékletJelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
3.számú mellékletJelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
4.számú mellékletJegyzői tájékoztató az Önkormány-zat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
5.számú mellékletAz Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
7.számú mellékletKiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetésének módosítása
9.számú mellékletKiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetésének módosítása - testületi ülésen kiosztott anyag
10.számú mellékletÖttömösi vélemény
11.számú mellékletÖttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2010.(II.10.) Kt. határozata
12.számú mellékletKiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2010. évi költségvetésének meghatározása
14.számú mellékletÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. ( II. 10.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(II.13.) rendeletének módosítására
15.számú melléklet2010. évi Közfoglalkoztatási terv elfogadása
17.számú mellékletKiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2010. évi költségvetésének meghatározása
19.számú mellékletÖttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2010.(II.10.) Kt. határozata
20.számú mellékletAz Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének megalkotása
- mellékletek
22.számú mellékletAz Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének megalkotása
- mellékletek
23.számú mellékletÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2010.(II.10.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről
24.számú mellékletMórahalom és térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás létrehozása
26.számú mellékletA 2009. évben nyújtott csekély összegű támogatásokról adatszolgáltatás
28.számú melléklet„A volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására pályázat kiírása
30.számú mellékletA Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálatáról szóló tájékoztató
32.számú mellékletÁsotthalom külterületére vonatkozó átfogó fejlesztési terv felülvizsgálata
34.számú mellékletAz állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
36.számú mellékletÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2010.(II.10.) rendelete az állattartás helyi szabályairól
37.számú mellékletSzavazatszámláló Bizottságok megalakítása
38.számú mellékletMegbízási szerződés kötése a fogorvosi ellátás biztosítása céljából
40.számú melléklet
41.számú mellékletPályázat benyújtása a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztésére
42.számú mellékletEgyüttműködési megállapodás megkötése a TÁMOP 5.4.3-09/2-0011 projekthez kapcsolódóan

Létrehozás dátuma: 2010. február 25.
Utolsó módosítás dátuma: 2010. február 26.