VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  2010  |  2010. április 14.-i soros nyílt ülés
Nyomtatható verzió

2010. április 14.-én 14,00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülés
határozatai:46/2010.(IV.14.) - 58/2010.(IV.14.) KT határozat
59/2010.(IV.14.) - 69/2010.(IV.14.) KT határozat
jegyzőkönyve:Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. április 14.-én 14,00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.
mellékletei:
1. számú melléklet:Meghívó
2. számú melléklet:Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
3. számú melléklet:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
4. számú melléklet:Jegyzői tájékoztató az Önkormány-zat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
5. számú melléklet:Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
7. számú melléklet:Javaslat Strand 2010. évi üzemeltetésére
8. számú melléklet:Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása tagintézményeinek költségvetésének végrehajtása
10. számú melléklet:Intézményi vélemények
11. számú melléklet:Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete  30/2010.(IV.14.) Kt. határozata
12. számú melléklet:A 2009. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
14. számú melléklet:Az Önkormányzat 2009. évi zárszámadása - előterjesztés
rendelet-tervezet
könyvvizsgálói vélemény
16. számú melléklet:rendelet-tervezet javított 10. számú melléklete
17. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.14.) önkormányzati rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról, és a keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról
18. számú melléklet:A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Ásotthalmi Tagintézményének 2010. őszi tanévétől történő működtetésével kapcsolatos intézkedések meghozatala
20. számú melléklet:Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2010.(IV.14.) Kt. határozata
21. számú melléklet:Felhasználási kötöttség nélküli és kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások, központi előirányzatok belső ellenőrzéséről szóló tájékoztató
23. számú melléklet:2010. évi ÖNHIKI-s támogatási igény benyújtása
25. számú melléklet:„A volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázat elbírálása
27. számú melléklet:„A volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadása
29. számú melléklet:A HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézménye 2009. évi beszámolójának jóváhagyása a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
31. számú melléklet:A HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ 2009. évi munkájáról szóló beszámoló jóváhagyása
33. számú melléklet:A 2009. évi közbeszerzési éves statisztikai összegezés elfogadása
35. számú melléklet:A 2010. évi közbeszerzési terv elfogadása
37. számú melléklet:A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló 18/2008.(I.23.) KT határozat módosítása
38. számú melléklet:A Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2010. évi költségvetésének módosítása
40. számú melléklet:Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete  32/2010.(IV.14.) Kt. határozata
41. számú melléklet:Családi Napközi működtetői jogának átvétele
43. számú melléklet:Családi Napközi fenntartói és működtetési jogának átadása
45. számú melléklet:Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
47. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2010.(IV.14.) önkormányzati rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.10.) rendeletének módosítására
48. számú melléklet:A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
50. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(IV.14.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet módosításáról
51. számú melléklet:A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
53. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010.(IV.14.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosításáról
54. számú melléklet:Visszatérítendő támogatás nyújtása a Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Egyesületének
56. számú melléklet:A Konzorciumi szerződés módosítása
58. számú melléklet:A Homokháti Kistérség Kulturális Stratégiájának elfogadása


Létrehozás dátuma: 2010. április 01.
Utolsó módosítás dátuma: 2010. május 31.