VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  2010  |  2010. január 20-i soros nyílt ülés
Nyomtatható verzió

2010. január 20.-án megtartott soros, nyílt ülés jegyzőkönyve
határozatai:1/2010.(I.20.) KT határozat - 18/2010.(I.20.) KT határozat
jegyzőkönyveés mellékletei
1. számú melléklet:Meghívó
2. számú melléklet:Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
3. számú melléklet:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
4. számú melléklet:Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
5. számú melléklet:Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
7. számú melléklet:Ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztató megvitatása
9. számú melléklet:Óvodai válasz a gyermekorvos által javasolt készítmények használatára
10. számú melléklet:Tájékoztató a gyógyszerellátás helyzetéről
12. számú melléklet:Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat 2009. évi munkájáról
14. számú melléklet:Beszámoló az Önkormányzat által ellátott önkéntes és kötelező feladatok ellátásáról
16. számú melléklet:Együttműködési megállapodás kötése a Kissorért Egyesülettel telepített sátortábor létesítése céljából
18. számú melléklet:Körjegyzőség kialakításáról szóló nyilatkozat
20. számú melléklet:A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
22. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010.(I.20.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítására
23. számú melléklet:A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
25. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (I. 20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítására
26. számú melléklet:„A volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt újabb pályázat elbírálása
28. számú melléklet:A Polgármester jubileumi jutalma
30. számú melléklet:Rendezési terv lakossági közszemlére bocsátása
32. számú melléklet:A Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról szóló beszámoló az önkormányzati célok megvalósításának tükrében 
34. számú melléklet:A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
36. számú melléklet:Pályázat benyújtása a Települési Pályázat Előkészítő Alap 2009. évi támogatási pályázatára
38. számú melléklet:Pályázat benyújtása a Települési Fejlesztési Alap 2009. évi támogatási pályázatára

Létrehozás dátuma: 2010. január 20.
Utolsó módosítás dátuma: 2010. február 08.