VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  2010  |  2010. május 12.-i soros nyílt ülés
Nyomtatható verzió
2010. május 12.-én14,00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülés
határozatai:70/2010.(V.12.) KT határozat - 89/2010.(V.12.) KT határozat
*****
jegyzőkönyve:Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. május 12.-én 14,00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.
*****
mellékletei:
1. számú melléklet:Meghívó
2. számú melléklet:Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
3. számú melléklet:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
4. számú melléklet:Végzés
5. számú melléklet:Jegyzői tájékoztató az Önkormány-zat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
6. számú melléklet:Módosított Településszerkezeti terv jóváhagyása
8. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelete Ásotthalom község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2006.(VII.10.) KT rendelet módosításáról
9. számú melléklet:Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
11. számú melléklet:Az óvodai csoportok számának felülvizsgálata a beiratkozás függvényében
13. számú melléklet:Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2008-2009-ben végzett tevékenységéről
15. számú melléklet:Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
17. számú melléklet:A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2009. II. félévi működéséről szóló beszámoló, különös tekintettel a települést érintő Kistérségi feladatellátásról
19. számú melléklet:Ruzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság beszámolója
21. számú melléklet:Tájékoztató a Civil szervezetek tevékenységéről
23. számú melléklet:Összefoglaló táblázat
24. számú melléklet:Tájékoztató a pénzkezeléssel kapcsolatos belső ellenőrzésről
26. számú melléklet:Támogatás nyújtása a családi napközi fenntartása és működtetése érdekében
28. számú melléklet:A családi napközi fenntartásának és működtetésének átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyása
30. számú melléklet:Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2010. évi költségvetésének módosítása
32. számú melléklet:Öttömös község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2010.(IV.28.) Kt. határozata
33. számú melléklet:Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
35. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2010.(V.12.) önkormányzati rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.10.) rendeletének módosítására
36. számú melléklet:„A volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására pályázat kiírása
38. számú melléklet:A 112/2009 (V.13.) és 282/2009 (XII. 16.) KT határozatok – A kerékpárút megvalósításához pénzeszköz átvétele Mórahalom Város Önkormányzatától- módosítása
40. számú melléklet:Sürgősségi indítvány elfogadása
41. számú mellékletMikrohullámú antennák telepítésére ajánlat elfogadása

Létrehozás dátuma: 2010. május 31.
Utolsó módosítás dátuma: 2010. június 22.