VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Általános Közzétéeli lista  |  II.10. - 2008-2009.
Nyomtatható verzió

-

Általános közzétételi lista
II.10.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

~ ~ ~ ~ ~ 2008. ~ ~ ~ ~ ~

1.) A 125/2008.(VI.25.) KT határozat alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére pályázat kiírása - eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 140/2008.(VIII.6.) KT határozatában megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy készíttessen az Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlanra vonatkozóan új értékbecslést az ingatlan értékesítése érdekében.

2.) 124/2008.(VI.25.) KT határozat alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére pályázat kiírása - eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 141/2008.(VIII.6.) KT határozatában megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy készíttessen az Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlanra vonatkozóan új értékbecslést az ingatlan értékesítése érdekében.

3.) Pályázati kiírás a Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Műv. Napközi Otthonos Óvoda óvodapedagógusi munkakör betöltésére - eredménye: Az óvodapedagógusi munkakör betöltésére kiírt pályáztatás eredményes volt, 2008. augusztus 26. napjától Gavrán Tiborné kinevezése megtörtént.

4.) Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Jegyzője pályázatot hirdet adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére - eredménye: Az adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére kiírt pályáztatás eredményes volt, 2008. augusztus 1. napjától Dr. Papp László kinevezése megtörtént.

5.) Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Jegyzője pályázatot hirdet adóügyi ügyintéző (főbb adónem: gépjárműadó) munkakör betöltésére - eredménye: Az adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére kiírt pályáztatás eredményes volt, 2008. augusztus 21. napjától Mityók Ernő kinevezése megtörtént.

6.) A 169/2008.(VIII.6.) KT határozat alapján az Önkormányzat pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom, Dózsa György u. 17. szám alatti ingatlan értékesítésére - eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 203/2008.(IX.17.) KT határozatában úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Dózsa Gy. u. 17. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

7.) A 170/2008.(VIII.6.) KT határozat alapján az Önkormányzat pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Bartók u. 31. szám alatti belterület 284/1. helyrajzi számú ingatlan értékesítésére - eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 201/2008.(IX.17.) KT határozatában úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

8.) A 171/2008.(VIII.6.) KT határozat alapján az Önkormányzat pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Felszabadulás u. 26. szám alatti belterület 385. helyrajzi számú ingatlan értékesítésére- eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 202/2008.(IX.17.) KT határozatában megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

9.) Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Jegyzője pályázatot hirdet szociális ügyintéző munkakör betöltésére - eredménye: A szociális ügyintéző munkakör betöltésére kiírt pályáztatás eredményes volt, 2008. október 10. napjától Molnár Mónika kinevezése megtörtént.

10.) A 230/2008.(IX.17.) KT határozata alapján az Önkormányzat pályázatot hírdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Bartók u. 31. szám alatti belterület 284/1. helyrajzi számú ingatlan értékesítésére - eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 247/2008.(X.20.) KT határozatában megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

11.)A 231/2008.(IX.17.) KT határozat alapján az Önkormányzat apályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom, Dózsa György u. 17. szám alatti ingatlan értékesítésére - eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 248/2008.(X.20.) KT határozatában megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Dózsa Gy. u. 17. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Dózsa Gy. u. 17. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

12.) A 232/2008.(IX.17.) KT határozat alapján az Önkormányzat pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Felszabadulás u. 26. szám alatti belterület 385. helyrajzi számú ingatlan értékesítésére.- eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 271/2008.(XI.24.) KT határozatában megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére ismételten kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

13.) A 258/2008.(X.22.) KT határozat alapján az Önkormányzat pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Bartók u. 31. szám alatti belterület 284/1. helyrajzi számú ingatlan értékesítésére.- eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 270/2008.(XI.24.) KT határozatában megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

14.) A 259/2008.(X.22.) KT határozat alapján az Önkormányzat pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom, Dózsa Gy. u. 17. szám alatti ingatlan értékesítésére.- eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 262/2008.(XI.24.) KT határozatában megállapítja, az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Dózsa Gy. u. 17. szám alatti ingatlan értékesítésére ismételten kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig 2 db ajánlat került benyújtásra. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Dózsa Gy. u. 17. szám alatt ingatlant értékesíti.

15.) AJÁNLATI FELHÍVÁS - Folyószámla-vezetés és hitelszerződés megkötése Ásotthalom Község Önkormányzatának működési és fejlesztési célú hitelfelvétele és folyószámlájának vezetése céljából. eredménye: Tájékoztató az eljárás eredményéről.

16.) A 306/2008.(XI.26.) KT határozat alapján az Önkormányzat pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Bartók u. 31. szám alatti belterület 284/1. helyrajzi számú ingatlan értékesítésére. eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2009.(I.21.) KT határozatában megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

17.) A 305/2008.(XI.26.) KT határozat alapján az Önkormányzat pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Felszabadulás u. 26. szám alatti belterület 385. helyrajzi számú ingatlan értékesítésére. - eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2009.(I.21.) KT határozatában megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére ismételten kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

18.) Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Jegyzője pályázatot hirdet titkársági osztályvezetői állás betöltésére - eredménye: A titkársági osztályvezetői állás betöltésére kiírt pályáztatás eredményes volt, 2009. február 01. napjától Dr. Papp László kinevezése megtörtént.

19.) Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 307/2008.(xi.26) KT határozat alapján a Védőnői Szolgálaton, védőnő munkakör betöltésére. - eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2009.(I.21.) KT határozatában úgy döntött, hogy Dr. Pályi Ákos Istvánnét kinevezi 2009. február 01. napjától - három hónap próbaidővel - határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, a korábban részére megállapított főtanácsosi cím megtartása mellett.

20.) A 302/2008.(XI.26.) KT határozat alapján az Önkormányzat pályázatot hirdet az Ásotthalom, Béke u. 10/A. szám alatti ingatlan 2009. március 30. napjával történő értékesítésére.- eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2009.(I.21.) KT határozatában megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Béke u. 10/A. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra.A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Béke u. 10/A. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

21.) A 303/2008.(XI.26.) KT határozat alapján az Önkormányzat pályázatot hirdet az Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti „volt Őzike Presszó” épületének 2009. március 15-től történő bérbeadásáraeredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 41/2009.(II.13.) KT határozatában megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Béke u. 10/A. szám alatti ingatlan bérbeadására kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Béke u. 10/A. szám alatti ingatlan bérbeadására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

22.) A 304/2008.(XI.26.) KT határozat alapján az Önkormányzat pályázatot hirdet az Ásotthalom, Déli u. 48/A. szám alatti önkormányzati bérlakás 2009. február 01. napjától történő bérbeadására. - eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2009.(I.21.) KT határozatában döntött az Ásotthalom, Déli utca 48/A szám alatti lakás bérbeadásáról.

~ ~ ~ ~ ~ 2009. ~ ~ ~ ~ ~

1.) A 3/2009.(I.21.) KT határozatában az Önkormányzat pályázatot hirdet az Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére. - eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 79/2009.(IV.15.) KT határozatában megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

2) Az 5/2009.(I.21.) KT határozatában az Önkormányzat pályázatot hirdet az Ásotthalom Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan 2009. augusztus 01. napjától történő értékesítésére.- eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 80/2009.(IV.15.) KT határozatában megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére ismételten kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

3.) A 7/2009.(I.21.) KT határozatában az Önkormányzat pályázatot hirdet az Ásotthalom, Béke u. 10/A szám alatti ingatlan 2009. március 30. napjával történő értékesítésére. - eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2009.(II.13.) KT határozatában megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Béke u. 10/A. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Béke u. 10/A. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

4.) A 40/2009.(II.13.) KT határozatában az Önkormányzat pályázatot hírdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A szám alatti belterület 436/2. helyrajzi számú ingatlan értékesítésére.- eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 81/2009.(IV.15.) KT határozatában megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Béke u. 10/A. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Béke u. 10/A. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

5.) 42/2009.(II.13.) KT határozatában az Önkormányzat pályázatot hírdet a a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti „volt Őzike Presszó”, összesen 113 m2 alapterületű ingatlan bérlésére.- eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 82/2009.(IV.15.) KT határozatában megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Béke u. 10/A. szám alatti ingatlan - „volt Őzike Presszó” - bérbeadására kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig a GLOBAL-NEX Vendéglátó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 22/B.) által benyújtott ajánlat érvényes. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom 436/2 hrsz-ú ingatlanon található „volt Őzike Presszó” épületét 2009. május 01. napjától a GLOBAL-NEX Vendéglátó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft részére nettó 540.000,-Ft/év bérleti díjért bérbe adja.

6.) Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Jegyzője pályázatot hirdet gazdálkodási ügyintéző, analitikus könyvelő munkakör betöltésére - eredménye: Az állás betöltésére kiírt pályáztatás eredményes volt, 2009. május 01. napjától Sáringerné Gora Katalin kinevezése megtörtént.

7.) Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Jegyzője pályázatot hirdet adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére. - eredménye: Az állás betöltésére kiírt pályáztatás eredményes volt, 2009. július 01. napjától Imricskó Lászlóné kinevezése megtörtént.

8.) Pályázati felhívás Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Jogi Igazgatási Ügyintéző állás betöltésére. - eredménye: Az állás betöltésére kiírt pályáztatás eredményes volt, 2009. július 07. napjától Dr. Turbucz Marietta Judit kinevezése megtörtént.

9.) A 83/2009.(IV.15.) KT határozata alapján a Képviselő-testület pályázatot hirdet az Ásotthalom, Déli u. 46/A. szám alatti önkormányzati bérlakás 2009. augusztus 01. napjától történő bérbeadására. - eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 164/2009.(VI.24.) KT határozatában döntött az Ásotthalom, Déli utca 46/A szám alatti lakás bérbeadásáról.

10.) A 84/2009.(IV.15.) KT határozata alapján a Képviselő-testület pályázatot hirdet az Ásotthalom, Déli u. 46/B. szám alatti önkormányzati bérlakás 2009. augusztus 01. napjától történő bérbeadására. - eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 165/2009.(VI.24.) KT határozatában döntött az Ásotthalom, Déli utca 46/B szám alatti lakás bérbeadásáról.

11.) A 85/2009. (IV.15.) KT határozata alapján a Képviselő-testület pályázatot hirdet az Ásotthalom, Déli u. 58/A. szám alatti önkormányzati bérlakás 2009. augusztus 01. napjától történő bérbeadására. - eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 167/2009.(VI.24.) KT határozatában döntött az Ásotthalom, Déli utca 58/A szám alatti lakás bérbeadásáról.

12.) A 101/2009.(V.13.) KT határozata alapján a Képviselő-testület pályázatot hirdet az Ásotthalom, Déli u. 48/B. szám alatti önkormányzati bérlakás 2009. július 01. napjától történő bérbeadására. - eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 166/2009.(VI.24.) KT határozatában döntött az Ásotthalom, Déli utca 48/B szám alatti lakás bérbeadásáról.

13.) A 118/2009.(V.13.) KT határozata alapján a Képviselő-testület pályázatot hirdet az Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére. - eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 192/2009.(IX.9.) KT határozatában megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlanra kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

14.) A 149/2009.(VI.24.) KT határozata alapján a Képviselő-testület pályázatot hirdet az Ásotthalom, Déli u. 17/B. szám alatti önkormányzati bérlakás 2009. október 01. napjától történő bérbeadására.- eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 221/2009.(IX.9.) KT határozatában döntött az Ásotthalom, Déli utca 17/B szám alatti lakás bérbeadásáról.

15.) A 150/2009.(VI.24.) KT határozata alapján a Képviselő-testület pályázatot hirdet az Ásotthalom, Déli u. 58/B. szám alatti önkormányzati bérlakás 2009. október 01. napjától történő bérbeadására. - eredménye: Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 222/2009.(IX.9.) KT határozatában döntött az Ásotthalom, Déli utca 58/B szám alatti lakás bérbeadásáról.

16.) A 155/2009.(VI.24.) KT határozata alapján a Képviselő-testület pályázatot hirdet az Ásotthalom Bartók u. 31. sz. alatti ingatlan 2009. szeptember 15-től történő bérbeadására.- eredménye: A Képviselő-testület a 193/2009.(IX.9.) KT határozatában megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan bérbeadására kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan bérbeadására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

17.) A 194/2009.(IX.9.) KT határozata alapján a Képviselő-testület pályázatot hírdet az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére- eredménye: A Képviselő-testület a 287/2009.(XII.16.) KT határozatában megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlanra kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

18.) A 195/2009.(IX.9.) KT határozata alapján a Képviselő-testület pályázatoz hírdet az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan bérbeadására - eredménye: A Képviselő-testület 288/2009.(XII.16.) KT határozatában megállapítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan bérbeadására kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig Puszta Csaba 6783 Ásotthalom, VII. ker. 941. szám alatti lakos nyújtott be ajánlatot, amely érvényes. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlant 2010. január 01. napjától Puszta Csaba 6783 Ásotthalom, VII.ker. 941. sz. alatti lakos részére nettó 360.000,-Ft/év bérleti díjért bérbe adja.

19.) A 199/2009.(IX.9.) KT határozata alapján a Képviselő-testület pályázatot hírdet „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására - eredménye: A Képviselő-testület a 238/2009.(X.21.) KT határozatában megállapítja, hogy „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra.

20.) A 198/2009.(IX.9.) KT határozata alapján a Képviselő-testület pályázatot hírdet Ifjúságsegítő állásr betöltésére- eredménye: A Képviselő-testület a 274/2009. (XI.26.) KT határozatában úgy dönt, hogy Dobó Veronikát kinevezi 2009. december 01. napjától - három hónap próbaidővel - határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel ifjúságsegítő munkakörbe – közművelődési szakember.

 

.21.) A 239/2009. (X.21.) KT határozata alapján a Képviselő-testület pályázatot hirdet „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” 2010. január 1-től történő bérbeadásáraÜres Bekezdés

- eredménye: A Képviselő-testület a 289/2009.(XII.16.) KT határozatában megállapítja, hogy „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

22.) A 290/2009.(XII.16.) KT határozata alapján a Képviselő-testület pályázatot hirdet „ a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” 2010. február 01-től történő bérbeadására - eredménye: A Képviselő-testület a 12/2010.(I.20.) KT határozatában megállapítja, hogy „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázatra a pályázati kiírásban megjelölt határidőig ajánlat nem került benyújtásra. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy „a volt ÁSOTT-TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

1eredménye:

~ ~ ~ ~ ~ KÖZBESZERZÉS ~ ~ ~ ~ ~

vissza


Létrehozás dátuma: 2008. július 18.
Utolsó módosítás dátuma: 2010. május 17.