VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  25_2008. dec 22.
Nyomtatható verzió
Ez lesz majd a cikk címe

2008. december 22-én megtartott soros, nyílt ülés jegyzőkönyve
jegyzőkönyve
mellékletei:
1. számú melléklet:Meghívó
2. számú melléklet:Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről a végzett tevékenységemről
3. számú melléklet:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
4. számú melléklet:Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
5. számú melléklet:A Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2008. évi költségvetésének módosítása
7. számú melléklet:Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása
8. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2008.(XII.22.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.13.) rendeletének módosítására
10. számú melléklet:Az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról és az alkalmazás feltételeiről szóló 7/1994.(V.1.) Ö.sz. r. módosítása
11. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2008.(XII.22.) rendelete az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló 7/1994. (V. 1.) Ö. számú rendelet módosítása
13. számú melléklet:Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének bevezetéséről szóló 11/1999. számú határozat módosítása
16. számú melléklet:A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 15/2005.(IX.29.) KT. rendelet módosítása
17. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2008. ( XII.22.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 15/2005.(IX.29.) KT. számú rendelet m ó d o s í t á s á r ó l
19. számú melléklet:A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 15/2005.(IX.29.) KT. rendelet módosítása
20. számú melléklet:A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2000.(I. 20.) sz. rendelet módosítása
21. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2008.(XII.22.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2000 (I. 20.) számú rendelet módosításáról
23. számú melléklet:Beszámoló a tanácsnok 2008. évi munkájáról
25. számú melléklet:A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének megállapítása
27. számú melléklet:A Polgármesteri Hivatal 2007. és 2008. évi munkájáról szóló beszámoló az önkormányzati célok megvalósításának tükrében
29. számú melléklet:A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2009. évi önkormányzati célok meghatározása
31. számú melléklet:A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosítása
32. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2008.(XII.22.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosítására
34. számú melléklet:Vagyonnyilatkozat-tételről szóló szabályzat jóváhagyása
36. számú melléklet:A Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által alapított intézmények és gazdasági társaságok felsorolásának jóváhagyása
38. számú melléklet:Ásotthalom Község Polgármesteri Hivata-lának új Szervezeti és Működési Szabály-zatának elfogadása
40. számú melléklet:Gondozási Központ megszüntető okiratának elfogadása
42. számú melléklet:A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
43. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2008.(XII.22. ) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítására
45. számú melléklet:A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
46. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2008.(XII.22.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítására
48. számú melléklet:A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 21/2004.(XII.17.) Kt. rendelet módosítása
49. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2008.(XII.22.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 21/2004.(XII.17.) Kt. rendelet módosítására
51. számú melléklet:Üzemeltetési Szerződés megkötése a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézménnyel
53. számú melléklet:A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatási díjainak megállapítása
55. számú melléklet:A tanyagondnokok áthelyezéssel történő foglalkoztatásának jóváhagyása
57. számú melléklet:ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
59. számú melléklet:Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
61. számú melléklet:A luxusadóról szóló 8/2006.(III.27.) KT. rendelet módosítása
62. számú melléklet:Ásotthalom Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2008.(XII.22.) rendelete a luxusadóról szóló 8/2006.(III.27.) KT. rendelet módosítására
64. számú melléklet:Ruzsai Köztestületi Tűzoltóság támogatás iránti kérelmének elbírálása
66. számú melléklet:Közösség a szép és Egészséges környezetért c. pályázathoz önerő biztosítása

Létrehozás dátuma: 2009. január 16.
Utolsó módosítás dátuma: 2009. január 16.