VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  2010  |  2010. október 11.-i alakuló ülés
Nyomtatható verzió
Ez lesz majd a cikk címe

2010. október 11.-én15,00 órai kezdettel megtartott alakuló ülés
határozatai:147/2010.(X.11.) KT határozat - 157/2010.(X.11.) KT határozat 
158/2010.(X.14.) KT határozat
**********
jegyzőkönyve:Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 11.-én 15,00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésén.
**********
1. számú melléklete:Meghívó
2. számú melléklete:A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
3. számú melléklete:Megbízólevelek: Petró Ferenc polgármester; Képviselő-testületi Tagok
4. számú melléklete:Képviselő-testületi Tagok esküokmánya
5. számú melléklete:Petró Ferenc polgármester esküokmánya
6. számú melléklete:Az Ügyrendi Bizottság megválasztása
7. számú melléklete:A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
8. számú melléklete:Alpolgármester megválasztása
9. számú melléklete:Szavazás eredményéről készült jegyzőkönyv
10. számú melléklete:
12. számú melléklete:
13. számú melléklete:A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet függelékei
15. számú melléklete:A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
16. számú melléklete:
17. számú melléklete:A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 13/2010.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
18. számú melléklete:
19. számú melléklete:A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 24/2000. (XII.19.) számú rendelet módosítása
20. számú melléklete:
21. számú melléklete:Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló 9/2001.(V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
22. számú melléklete:
23. számú melléklete:A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
24. számú melléklete:
25. számú melléklete:A helyi önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és a természetbeni juttatásáról szóló rendelet megalkotása
26. számú melléklete:
27. számú melléklete:Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása
28. számú melléklete:
29. számú melléklete:Ásotthalom Község Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása, és a 71/2009. (IV.15.) KT határozat visszavonása
30. számú melléklete:A Déli utca 58/B szám alatti – költségalapú – bérlakására benyújtott pályázatok elbírálása
31. számú melléklete:A kerékpárút megvalósításához Mórahalom Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz visszafizetési határidejének meghosszabbítása
32. számú melléklete:Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv 2010. évi felülvizsgálatának elfogadása

Létrehozás dátuma: 2010. november 02.
Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 02.