VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


30/2007.(XI.14.) rendelet 2. számú melléklete a Képviselő-testület által a polgármesterre és a bizottságokra átruházott hatáskörökről

Nyomtatvány neve
Adóigazolási kérelem
Aktív korúak ellátásának megállapítására kérelem
Ápolási díj megállapítására kérelem
.Átmeneti segély megállapítására illetve Temetési segély megállapítására kérelem
Bejelentés - bejelentkezés, változás bejelentés
.Bevallás a magánszemélyek kommunális adójának megállapításához a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsághoz kérelem
.Fakivágás bejelentés
Helyi iparűzési adóbevallás 2009
Helyi iparűzési adó önellenőrzési lap
Idegenforgalmi adó bevallás
.Idegenforgalmi adó nyilvántartásba vételéhez bejelentkezé
Időskorúak járadékának megállapítására kérelem
Közgyógyellátás megállapítására kérelem
Krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításáshoz kérelem: 2009.08.01.-től 2009.11.30.-ig igényelhető
Közműfejlesztési támogatási kérelem
Közterület használati engedély iránti kérele
Lakásépítési kedvezmény, fiatalok otthonteremtési támogatása és / vagy kiegészítő kamattámogatás igénybevételéhez igazolás kérése
Magánszemélyek kommunális adó bevallás
Méhész bejelentő lap
Méhész kijelentő lap
Normatív lakásfenntartási támogatás igényléséhez kérele
Óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításához kérelem
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához kérelem
Slyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményéhez kérelem
Talajterhelési díj bevallás
Újszülött részére személyazonosító igazolvány kiállítás
Üzlet működésének engedélyezéséhez kérelem


Létrehozás dátuma: 2008. június 23.
Utolsó módosítás dátuma: 2009. július 15.