VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  23_2008. nov 26
Nyomtatható verzió
Ez lesz majd a cikk címe

2008. november 26-án megtartottsoros nyílt ülésének
jegyzőkönyve
mellékletei
1. számú melléklet:Meghívó
2. számú melléklet:Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről a végzett tevékenységemről
3. számú melléklet:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
4. számú melléklet:Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
5. számú melléklet:A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2007. évi működéséről szóló pénzügyi beszámoló
7. számú melléklet:A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2008. I. félévi munkájáról szóló beszámoló
9. számú melléklet:Polgármesteri beszámoló a társulásban ellátott feladatokról
11. számú melléklet:A Közösségi Pszichiátriai ellátásra létrehozott társulás megszüntetése
13. számú melléklet:A Támogató szolgálat ellátására létrehozott társulás megszüntetése
15. számú melléklet:A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására létrehozott társulás megszüntetése
17. számú melléklet:Feladatok átadása a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ részére
19. számú melléklet:Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának, Szakmai Programjának és SZMSZ-ének elfogadása
- előterjesztés melléklete
21. számú melléklet:A Gondozási Központ Alapító Okiratának visszavonása
23. számú melléklet:A Gondozási Központ Szakmai programjával kapcsolatos döntések visszavonása
25. számú melléklet:A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
27. számú melléklet:Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programjának elfogadása
29. számú melléklet:Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
31. számú melléklet:Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
33. számú melléklet:Tájékoztató az Önkormányzat 2008. III. negyedévi gazdálkodásról
35. számú melléklet:Könyvvizsgálói vélemény
36. számú melléklet:Üzemeltetési maradvány lekérése felhalmozási célra a Vízműtől
38. számú melléklet:A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi koncepciójának kialakítása
40. számú melléklet:Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
42. számú melléklet:Könyvvizsgáló vélemény
43. számú melléklet:Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi munkaterve
45. számú melléklet:A Csongrád Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése
47. számú melléklet:Tájékoztató a 2008-2009 évet érintő pályázatok esetleges pénzügyi átütemezéséről
49. számú melléklet:KEOP 2.3.0 Szeged Regionális Hulladékkezelési Program, Hulladéklerakók rekultivációja tárgyú regionális környezetvédelmi fejlesztési projekt keretein belül megvalósuló létesítmények üzemeltetése, önrész vállalása
51. számú melléklet:Ravatalozóra kötött ingatlanhasznosítási szerződés felülvizsgálata
53. számú melléklet:A Családi Napközi fenntartói jogának átadására vonatkozó újabb megállapodás elfogadása
55. számú melléklet:A helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló rendelet módosítása
56. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2008.(XI.26.) rendelete a helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló 39/2007.(XII.19.) rendelet módosítására
58. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Béke u. 10/A szám alatti ingatlan értékesítésre kijelölése
60. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Béke u. 10/A szám alatti ingatlan értékesítésére pályázat kiírása
62. számú melléklet:A „volt Őzike Presszó” épületének bérbeadására pályázat kiírása
64. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata, Déli utca 48/A. szám alatti – költségalapú – bérlakására pályázat kiírása
66. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére pályázat kiírása
68. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére pályázat kiírása
70. számú melléklet:Védőnői munkakör betöltésére pályázat kiírása
72. számú melléklet:A Település, Vállalkozásfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságban megüresedett tagsági hely betöltése

vissza


Létrehozás dátuma: 2008. december 19.
Utolsó módosítás dátuma: 2009. január 16.