VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  1_2008.jan 23.
Nyomtatható verzió

2008. január 23-án megtartott soros, nyílt ülésének
jegyzőkönyve
mellékletei:1. számú: Meghívó
2. számú: 200/2007.(XII.19.) KT határozat módosítása
3. számú: Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről a végzett tevékenységemről
4. számú: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
5. számú: .Jegyzői tájékoztató az Önkormány-zat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
6. számú: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosítása
7. számú: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008.(I.23.) rendelete
8.számú: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
9. számú: A luxusadóról szóló 8/2006.(III.27.) KT. rendelet módosítása
10. számú: Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008.(I.23.) rendelete
11. számú: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása.pdf
12. számú: 29/2007. (II. 16.) KT határozat módosítása
13. számú: Ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztató megvitatása
14 számú: Tájékoztató a gyógyszerellátás helyzetéről
15. számú: A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása..pdf
16.számú: Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
17. számú: A Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása
18. számú: Konzorciumi megállapodás jóváhagyása a 21. század óvodája, iskolája elnevezésű pályázat benyújtásához
19. számú: Esélyegyenlőségi Program
20. számú: Finanszírozási megállapodás jóváhagyása a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása és az Intézményfenntartó Társulás között
21. számú: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
22. számú: Körjegyzőség kialakításáról szóló nyilatkozat
23. számú: Kósa Ferenc esperes 30 éves munkájának elismerése

Létrehozás dátuma: 2008. június 09.
Utolsó módosítás dátuma: 2008. június 10.