VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  2010  |  2010. június 30-i soros nyílt ülés
Nyomtatható verzió

2010. június 30.-án14,00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülés
határozatai:93/2010.(VI.30.) - 105/2010.(VI.30.) KT határozat
106/2010.(VI.30.) - 115/2010.(VI.30.) KT határozat
*****
jegyzőkönyve:Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. június 30.-án 14,00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt ülésén.
*****
mellékletei:
1. számú melléklet:Meghívó
2. számú melléklet:Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
3. számú melléklet:A számlavezető és hitelnyújtó bank beszámolója
5. számú melléklet:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
6. számú melléklet:Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
7. számú melléklet:Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
9. számú melléklet:GLOBAL-NEXT Kft. kérelme
10. számú melléklet:HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi Tagintézményének 2009. évi elszámolása
11. számú melléklet:Települési környezetvédelmi programban foglaltak végrehajtásának figyelemmel kísérése
13. számú melléklet:Tájékoztató a bizonylati rend és számviteli fegyelem betartásának ellenőrzése tárgykörben lefolytatott belső ellenőrzésről
15. számú melléklet:Tájékoztató a Családi Napközi működéséről
17. számú melléklet:Ásotthalom mezőgazdasági helyzetéről, az idegenforgalmáról és a helyi vállalkozásokról szóló jelentés elfogadása
19. számú melléklet:Beszámoló a Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda oktató-nevelő munkájáról
21. számú melléklet:Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 60/2010.(VI.30.) Kt. határozata
22. számú melléklet:Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetokta-tási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda szabályzatainak felülvizsgálata ; Házirend, SZMSZ, Minőségirányítási Program
24. számú melléklet:Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 62/2010.(VI.30.) Kt. határozata
25. számú melléklet:Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetének tájékoztatója
27. számú melléklet:Tájékoztató a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium munkájáról
29. számú melléklet:Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
31. számú melléklet:Az Önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező Társaságok beszámolója
33. számú melléklet:A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása
35. számú melléklet:Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2010. évi költségvetésének 3. módosítása
37. számú melléklet:Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 63/2010.(VI.30.) Kt. határozata
38/A. számú melléklet:Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
38/B. számú melléklet:Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
40. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2010.(VI.30.) önkormányzati rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.10.) rendeletének módosítására
41. számú melléklet:A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
43. számú melléklet:Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 61/2010.(VI.30.) Kt. határozata
44. számú melléklet:A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
46. számú melléklet:A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
48. számú melléklet:A 2010. évi közbeszerzési terv módosítása
50. számú melléklet:A Környezetvédelmi Alap létrehozása
52. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010.(VI.30.) önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
53. számú melléklet:Döntés a kerékpártároló kialakítására vonatkozó pályázat benyújtásáról

Létrehozás dátuma: 2010. július 05.
Utolsó módosítás dátuma: 2010. július 22.