VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  2011  |  2011. február 15.-ei soros , nyílt ülés
Nyomtatható verzió

FELTÖLTÉS ALATT

2011. február 15.-én megtartottsoros, nyílt ülés
kivonatai:
**********
jegyzőkönyveKészült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. február 15.-én 14,00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt ülésén.
**********
1. számú mellékleteMeghívó 
2. számú mellékleteAlpolgármester megválasztása
3. számú mellékleteJegyzőkönyv Ásotthalom Község Önkormányzat alpolgármesterének megválasztásáról
4. számú mellékleteEsküokmány
5. számú mellékleteTájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
6. számú mellékleteJelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
7. számú mellékleteJegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
8. számú mellékleteAz Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
10. számú mellékleteA közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött hitelszerződés módosítása
- mellékletek
12. számú mellékleteA volt Fogorvosi Rendelő értékesí-tésére pályázat kiírása
14. számú mellékleteAz Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
16. számú mellékleteÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.10.) rendeletének módosításáról
17. számú mellékleteKiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetésének meghatározása
20. számú mellékleteAz Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotása
22. számú mellékleteÁsotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről
23. számú mellékleteGál József tanyagondnok közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
25. számú mellékletePályázat kiírása tanyagondnoki álláshelyre
27. számú melléklete„Déli u. és Jókai u. kiépítése Ásotthalom településen” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása
29. számú mellékleteA Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása
31. számú mellékleteA helyi iparűzési adóról szóló új rendelet megalkotása
33. számú mellékleteÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról
34. számú mellékleteA pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
36. számú mellékleteÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
37. számú mellékleteA Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadása
39. számú mellékleteA Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
41. számú mellékleteCsongrád Megyei Önkormányzat intézményrendszer átszervezési koncepciójának véleményezése
44. számú mellékleteA 184/2010.(XII.1.) KT határozat módosítása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évre vonatkozó szolgáltatási díjaira vonatkozóan
43. számú mellékleteA 39/2008. (II. 13.) KT határozat (Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Továbbképzési Terve 2007-2013.) módosítása
47. számú mellékleteA Védőnői épület értékesítésére kiírt újabb pályázat elbírálása
49. számú mellékleteA Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésére újabb pályázat kiírása
51. számú mellékleteAz alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
52. számú mellékleteFöldterületek megvásárlási lehetőségének megvizsgálása a tervezett határátkelőnél
53. számú mellékleteLakossági levél
54. számú mellékleteDr. Pályi Ákos levele

Létrehozás dátuma: 2011. február 11.
Utolsó módosítás dátuma: 2011. április 04.