VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Bizottságok  |  Bizottsági tagok  |  Ügyrendi bizottság-információ
Nyomtatható verzió
Ásotthalom Község Önkormányzata
Ügyrendi Bizottság
a) Feladatai:

 • Lebonyolítja a Képviselőtestület hatáskörébe tartozó titkos szavazást, választás és kinevezés esetén ellenőrzi a szavazás érvényességét.
 • Közreműködik az SZMSZ kidolgozásában, figyelemmel kíséri a hatályosságát.
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének a megvalósulását.
 • Ciklusonként felülvizsgálja a Képviselőtestület rendeleteit, és javaslatot tesz azok módosítására, kiegészítésére vagy új rendelet alkotására.
 • Előkészíti és szervezi a helyi népszavazás lebonyolítását.
 • Előkészíti a polgármester illetményének megállapításával, módosí-tásával, jutalmazásával, fegyelmi és kártérítési felelősségének a megállapításával kapcsolatos előterjesztéseket.
 • Kivizsgálja a polgármesterhez benyújtott, összeférhetetlenségére irányuló kezdeményezéseket.
 • Ellátja a polgármester és a képviselők, illetve hozzátartozóik vagyonnyilatkozataik kezelésével, a velük kapcsolatos eljárások előkészítésével, az ellenőrzések lebonyolításával és a nyilvántartás felügyeletével kapcsolatos feladatokat.
 • Gyakorolja a Képviselőtestület által átruházott feladat- és hatásköröket.
b) Véleménye és egyetértése szükséges az alábbi tárgyú képviselőtestületi előterjesztésekhez:

 • az SZMSZ,
 • Polgármesteri Hivatal ügyrendje.

Létrehozás dátuma: 2006. augusztus 22.
Utolsó módosítás dátuma: 2010. október 03.