VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  2010  |  2010. december 1-i soros nyílt ülés
Nyomtatható verzió

kivonatai:172/2010.(XII.1.) KT határozat - 200/2010.(XII.1.) KT határozat
*****
jegyzőkönyve:Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete soros, nyílt ülésén
*****
1. számú melléklet:Meghívó
2. számú melléklet:Alpolgármester megválasztása
3. számú melléklet:Jegyzőkönyv Ásotthalom Község Önkormányzat alpolgármesterének megválasztásáról
4. számú melléklet:Tájékoztató a Homokhát Tv 1 éves működéséről
6. számú melléklet:Tájékoztató az Önkormányzat 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról
8. számú melléklet:Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadása - eredetileg kiosztott
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló véleménye
10. számú melléklet:Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadása - javításokkal módosított
11. számú melléklet:A Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2010. I. félévi működéséről szóló beszámoló, különös tekintettel a települést érintő Kistérségi feladatellátásról
13. számú melléklet:Polgármesteri beszámoló a Homokháti Kistérség Fejlesztési Tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról
15. számú melléklet:Polgármesteri beszámoló a Társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, és a társulási célok megvalósításáról
17. számú melléklet:Döntés a „Kéményseprő-ipari közszolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásról
18. számú melléklet:A kémyénseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 15/2005.(IX.29.) KT. rendelet módosítása
21. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2010.(XII.1.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 15/2005.(IX.29.)KT. rendeletének módosításáról
22. számú melléklet:A Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Nevelési és Pedagógiai Programjának módosítása
24. számú melléklet:Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása
26. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2010(XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) önkormányzati rendeletének m ó d o s í t á s á r ó l
27. számú melléklet:Petőfi Sándor Művelődési Ház Könyvtár 2011. évi munkatervének elfogadása
29. számú melléklet:A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évre vonatkozó szolgáltatási díjainak megállapítása
31. számú melléklet:Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
32. számú melléklet:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
33. számú melléklet:Jegyzői tájékoztató az Önkormány-zat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
34. számú melléklet:Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
36. számú melléklet:Tájékoztató az Állami Számvevőszék által lefolytatott pályázati ellenőrzésről
38. számú melléklet:Tájékoztató „a részben önálló költségvetési szervekkel kötött feladatmegosztás megállapodásban foglaltak érvényesülése” tárgykörben folytatott belső ellenőrzésről
40. számú melléklet:A 242/2009.(X.21.) KT határozat módosítása
42. számú melléklet:Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról és az Önkormányzat kintlévőségeiről
44. számú melléklet:Tájékoztató az elmúlt 5 év településüzemeltetéséről
46. számú melléklet:A Csongrád Megye Kegyeleti Kft tájékoztatója az aktuális temetkezési szolgáltatási díjakról
48. számú melléklet:Egyeztetés a 2011. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díjról
50. számú melléklet:Beszámoló a Hulladékgazdálkodási tervben foglaltakról
52. számú melléklet:A Védőnői Szolgálat korábbi telephelyének értékesítésre való kijelölése és az ingatlan értékesítés érdekében pályázat kiírása
54. számú melléklet:Strandfürdő bérbeadására pályázat kiírása
56. számú melléklet:A 132/2010.(VIII.30.) KT határozat kiegészítése
58. számú melléklet:A 219/2009.(IX.9.) KT határozat módosítása

 

 

 

 


Létrehozás dátuma: 2011. január 04.
Utolsó módosítás dátuma: 2011. január 10.