VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Bizottságok  |  Bizottsági tagok  |  Pénzügyi Bizotttság információ
Nyomtatható verzió
Ásotthalom Község Önkormányzata
Pénzügyi Bizottság
a) Feladatai:

Közreműködik:

 • az éves költségvetési koncepció és rendelet kidolgozásában,
 • az éves költségvetés zárszámadásának előkészítésében,

Részt vesz a képviselői költségtérítésre vonatkozó rendelet-tervezet kialakításában.

Figyelemmel kíséri a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a költségvetési bevételek és a vagyonváltozások alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.

Véleményezi:

 • az éves költségvetési javaslatot, továbbá a költségvetés évközi módosításával összefüggő előterjesztéseket,
 • a féléves, három negyedéves költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót,
 • a hitel felvételére vonatkozó javaslatokat,
 • a helyi adózással kapcsolatos rendelet-tervezeteket,
 • előzetesen egymillió forint alatti értékű vagyontárgyak értékesítését.

Kezdeményezheti:

 • a jóváhagyott költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítást,
 • az önkormányzati lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának megállapítását,
 • önkormányzati intézmények alaptevékenységi, kiegészítő és vállalkozói tevékenységi körének felülvizsgálatát,
 • önkormányzati biztos kirendelését.

Ellenőrzi az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél " Polgár-mesteri Hivatal, Általános Iskola és Óvoda " pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését, valamint az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályainak a betartását. Az ellenőrzés megtartását egyezteti a Pénzügyi Igazgatási Társulással.

Gyakorolja a Képviselőtestület által átruházott feladat- és hatásköröket.

b) Véleménye és egyetértése szükséges az alábbi tárgyú képviselőtestületi előterjesztésekhez:


 • Éves költségvetési koncepció, költségvetési rendeletalkotás, költségvetési tájékoztató, költségvetést évközben módosító előterjesztés.
 • Pénzmaradvány felhasználása.
 • Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet.
 • Képviselői költségtérítésről szóló rendelet.
 • Önkormányzati vagyongazdálkodási ügyek.
 • Hitelfelvétel.
 • Intézmények szolgáltatásai igénybevételére vonatkozó térítési és egyéb díjak.
 • Gazdasági program.

Létrehozás dátuma: 2006. augusztus 22.
Utolsó módosítás dátuma: 2010. október 03.