Hivatal főbb feladatai:

  • A Képviselő-testület és a Bizottságok működésével, a polgármester, az alpolgármester, valamint a jegyző feladat- és hatáskörével kapcsolatosan meghatározott feladatok ellátása.
  • A helyi képviselők munkájának a segítése.
  • A lakosság tájékoztatása és véleményének kikérése, a társadalmi és közszolgáltatást végző szervekkel való együttműködés.
  • Az önkormányzati társulások megállapodásaiban foglaltak végrehajtása.

Facebook